Blanka Henriksson 2007. "Var trogen i alt". Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980.
PDF

Hvordan referere

Heggli, G. (2009). Blanka Henriksson 2007. "Var trogen i alt". Den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/497

Sammendrag

Med verset "Var trogen i alt vad du har fått på din lott. Ty trohet i stort kräver trohet i smått" har Blanka Henriksson funnet inspirasjon til både tittel og avslutning på sin avhandling om minnebokvers. For­fatteren finner motivasjon i å studere "det store i det lille", og avhandlingen har som målsetting å vise at det tilsynelatende uskyldige og søte også formidler andre, mer krevende budskap. Minnebøkene blir tolket som et produkt av sin tid, med særlig fokus på konstruksjonen av kvinnebilder.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.