Olav Christensen, 2001. Absolutt snow­board. Kampen mot kjedsomheten
PDF

Hvordan referere

Kaijser, L. (2002). Olav Christensen, 2001. Absolutt snow­board. Kampen mot kjedsomheten. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/484

Sammendrag

Boken Absolutt snowboard, Kampen mot kjedsomheten handlar enligt författaren Olav Christensen om den generation som varken byggt eller valt välfärdsstaten, utan som fått ärva den och dess förpliktelser. En ungdomsgrupp för vilken brädsporten blivit en möjlighet att skapa ett nytt, eget och oförutsägbart alternativ till det samhälle i vilket man inte känner sig delaktig. För­fattarens ambition är att ge en förståelse av dessa ungdomar. Han uppfattar dem som en subkulturell ungdomsgrupp och närmar sig dem från två håll. Han ger dels en bakgrund till hur fenomenet snowboard vuxit fram och hur dess utövare kommit att uppfattas, dels lyfter han fram snowboardsentusiasternas egna tolknings- och meningsramar.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.