Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2002). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/478

Sammendrag

Med dette nummeret av Tidsskrift for kulturforskning ønsker redaksjonen å markere åpenhet for andre fag og for hva som rører seg i det etno-folkloristiske fagmiljøet i Norge og Norden. For å komme med en programerklæring; vi håper at tidsskriftet kan bli et forum for hva kulturforskere er opptatt av, særlig i møte med de utfordringene som internasjonaliseringen og tverr(-) og/eller flervitenskapelighet representerer. Det er verd å minne om at faggrenser ikke er naturgitte, men opprettholdes og stadfestes gjennom de tekstene som skrives og publiseres. Med dette sender vi ut en åpen invitasjon til alle som vil være med på å vise mangfoldet i det kulturvitenskaplige fagfeltet.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.