Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2002). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(3-4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/466

Sammendrag

Artiklene i dette nummeret er bidrag til Fagseminaret for etnologer og folklorister 2002, der temaet var "Nye perspektiver på sted". Seminaret var arrangert av prosjektet "Annerledeslandet" - stedets identitet og ulikhetens kultur" ved Seksjon for kulturvitenskap, Universitetet i Bergen. Prosjektet undersøker stedsdannende prosesser mot en bakgrunn av globalisering. Hypotesen er at selv om velkjente kulturelle elementer tas i bruk når et sted profileres, får de ny betydning innenfor en globaliseringskontekst.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.