Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Telste, K. (2009). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/460

Sammendrag

Formuleringen "Hjem på museum" kan virke som en selvmotsigelse. Et hjem er noe som skapes, det er en kreativ prosess som mennesker hele tiden er følelsesmessig engasjert i. Hvordan kan et museum fange inn slike hjemskapingsprosesser? Dette var et underliggende spørsmål på et nordisk seminar om Hjem på museum på Norsk Folkemuseum i juni 2007. Hensikten med seminaret var å åpne for diskusjon og refleksjon rundt prinsipielle tema som rekonstruksjon, konstruksjon og autentisitet og å dele praktiske erfaringer knyttet til arbeidet med å innrede hjem og bomiljøer.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.