Bente Gullveig Alver 2008. Mellem mennesker og magter. Magi i hekseforfølgelsernes tid.
PDF

Hvordan referere

Willumsen, L. H. (2009). Bente Gullveig Alver 2008. Mellem mennesker og magter. Magi i hekseforfølgelsernes tid. Tidsskrift for Kulturforskning, 8(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/452

Sammendrag

Bente Gullveig Alvers bok Mellem mennesker og magter. Magi i hekseforfølgelsernes tid er den andre omfattende studien av trolldom, magi og hekseforfølgelse fra forfatterens hånd. Alvers første bok om hekser, Heksetro og trolddom: Et studie i norsk heksevæsen, kom ut i 1971 og har hatt en stor leserskare. Mellom utgivelsene av disse to bøkene har Alver, som er professor i folk­loristikk, skrevet en lang rekke vitenskapelige artikler samt drevet populærvitenskapelig formidling om emnet. Hun har dermed gjennom et langt forskerliv viet trolldom og magi oppmerksomhet og har store kunnskaper om emnet. Dette viser seg i den nylig utkomne boken som en kyndighet i forhold de forskningsspørsmål som stilles, den utførte analysen og vurderingen av fagstoff.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.