Karin Johannisson: Nostalgia. En känslas historia
PDF

Hvordan referere

Wolf-Knuts, U. (2002). Karin Johannisson: Nostalgia. En känslas historia. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/446

Sammendrag

I facklitteraturen om modernitet och postmodernitet har nostalgin fått en uppmärksammad plats. Inom vissa discipliner har nostalgin av hävd varit behäftad med ett tvivelaktigt rykte, den som är nostalgisk är inte objektiv och saklig och har därför inte ansetts vara värd att bli tagen på allvar. Denna inställning hos forskarna har låtit nostalgin som kulturellt fenomen färgas negativt också i sådana fall då detta inte hade behövts. Nostalgi som fullgott objekt för en kulturforskning som strävar till att svara på varför människan ägnar sig åt nostalgiska tankar och värderingar har först på senare tid stått i fokus.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.