Iver B. Neumann: Norge - en kritikk. Begrepsmakt i Europa-debatten
PDF

Hvordan referere

Hylland, O. M. (2002). Iver B. Neumann: Norge - en kritikk. Begrepsmakt i Europa-debatten. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/445

Sammendrag

Iver Neumanns bok er en historisk gjennomgang av de begreper og forståelser som har representert 'Norge', samt en analyse av hvordan norsk europadebatt i realiteten har vært en kamp om begreper.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.