Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2002). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 1(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/439

Sammendrag

Det er en stor glede å ønske leserne velkommen til det første nummeret av et nytt tidsskrift. Helt nytt kan det imidlertid ikke sies å være. Det bør forstås som en arvtager etter tre tidsskrift fra det etnologiske og folkloristiske fagmiljøet i Norge. Dugnad, Norveg og Tradisjon publiserte alle sine siste numre i året 2001, og med det ble det satt sluttstrek for tre viktige og tradisjonsrike kanaler for faglig formidling. Redaksjonen i Tidsskrift for kulturforskning vil gjerne rette en stor takk til det store og frivillige arbeidet som er nedlagt i utgivelsen av disse tidsskriftene - et arbeid som alle med interesse for norsk etnologi og folkloristikk har fått nyte godt av. Det er redaksjonens håp og motto at det nye tidsskriftet skal føre videre det beste fra de nå henfarne tidsskriftene, og kombinere faglig bredde, formidlingsglede og presentasjon av viktig kulturhistorisk forskning. Tidsskrift for kulturforskning ønsker samtidig å åpne et vindu mot øvrige nordiske fagmiljøer, og vi er dermed svært godt fornøyde med å presentere et første nummer med bidrag fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Færøyene.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.