Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Fjell, T. I. (2011). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 10(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/433

Sammendrag

Vi åpner året 2011 med tre svært ulike artikler og tematikker fra våre fagmiljø. Kjell Olsen får æren av å åpne nummeret. I artikkelen "Kvinners og menns fortellinger om den russisk-norske grensen" får vi et innblikk i fortelleseminaret som fant sted i Kirkenes i 2010. Her kom norske og russiske kvinner og menn for å fortelle om sine grenseerfaringer. Kjell Olsen viser hvordan kvinnenes fortellinger skiller seg fra mennenes.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.