Jeremy Bentham: Panopticon. En ny princip för inrättningar där personer övervakas
PDF

Hvordan referere

Amundsen, A. B. (2003). Jeremy Bentham: Panopticon. En ny princip för inrättningar där personer övervakas. Tidsskrift for Kulturforskning, 2(1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/420

Sammendrag

Berømmelse kan være så mangt, også herostratisk. Men berømmelse er også noe som deles ut, det er ikke noe som skapes av individet selv. Og berømmelse kan være posthum, og det er kanskje den mest behagelige form, tross alt.
Denne innledende betraktning er ment som et forsøk på å forklare en bok som denne. Forfatteren, Jeremy Bentham, skylder i første rekke Michel Foucault sin nåtidige berømmelse, og det er en berømmelse som har vært både selektiv, posthum og langt på vei herostratisk. Foucault utpekte på 1970-tallet denne spesielle boken av Bentham til selve idealtypen for det moderne samfunnets maktrelasjoner: Benthams idéer om et Panopticon - "det som ser alt" - ble selve kroneksemplet på den opplyste modernitet med en politisk teknologi i disiplinens tjeneste.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.