Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2003). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 2(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/407

Sammendrag

Likhetene mellom 1500-tallets ny-spanske misjonæretnografi, barnevernssaker fra 1960-tallet og en dansk inseminasjonsklinikk av i dag er ikke særlig påfallende. Som sådan kan man kanskje si at artiklene i dette nummeret av Tidsskrift for kulturforskning speiler dagens kulturforskning ganske bra ved at det synes som om det ikke er noe likhet, ikke noe som binder artiklene sammen. Dagens kulturforskning er fragmentert vil nok mange hevde. Likevel er det noe som er felles for de tre artiklene. Det ene er at de alle på en eller annen måte forholder seg til dagsaktuelle problemstillinger. Stadig får vi høre om et barnevern i hardt vær, stortinget diskuterer loven om anonyme sædgivere og toleranse for andres livsstil og kultur blir stadig oftere utfordret og diskutert. Alt dette er tema som tas opp i de tre artiklene.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.