Pierre-Joseph Boudier-de Villemert: Fruen­timmerets Ven
PDF

Hvordan referere

Hylland, O. M. (2003). Pierre-Joseph Boudier-de Villemert: Fruen­timmerets Ven. Tidsskrift for Kulturforskning, 2(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/400

Sammendrag

Høsten 1761 ble det publisert en bok i Kjøbenhavn under tittelen Fruentimmerets
Ven. Bak den franske originalutgaven L'ami des Femmes1, (1758) sto den litteratur­historisk ganske usynlige advokaten Pierre-Joseph Boudier de Villemert. Denne relativt unnselige boken om kvinnelig dannelse skulle etter hvert få en mer internasjonal leserskare enn Villemert kunne ha forestilt seg. Etter få år var boken oversatt til tysk, engelsk, spansk, italiensk, russisk, svensk og dansk. Boken burde fremdeles kunne fenge den kulturhistorisk interesserte leser, ikke bare i fascinasjon over arkaisk argumentasjon, men også fordi denne type litteratur kan bidra med gode tidsbilder. Fruen­timmerets Ven, den første nordiske utgaven av Villemerts bok, sier noe om det klima den oppsto i.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.