Ja, vi elsker ting! En artikkelsamling om gjenstander ved museene i Akershus. 2004. Red: Christian Hinze Holm og Kirsten Linde.
PDF

Hvordan referere

Hjemdahl, A.-S. (2005). Ja, vi elsker ting! En artikkelsamling om gjenstander ved museene i Akershus. 2004. Red: Christian Hinze Holm og Kirsten Linde. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/388

Sammendrag

Ting er i tiden. Forholdet til tingene gir oss forankring og tilknytning til verden. De er med på å gi oss "liv". Indirekte gir tingene oss en pekepinn på hva slags liv mennesket lever, og muligens også hva det å leve er, i filosofisk forstand (Tveito 2005). Dette er kanskje en grunn til at Akershusmuseene døper sin artikkelsamling Ja, vi elsker ting! Tingene er museenes ryggrad og det som gjør mediet museum spesielt. Sett i lys av museenes arbeid med samtidsdokumentasjon de siste årene, har dette kanskje blitt litt underkommunisert. Ofte har tingene blitt skjøvet i bakgrunnen til fordel for andre typer materiale, eksempelvis intervjuer og fotografier. Derfor er det flott at Akershusmuseene her erklærer sin kjærlighet til gjenstandene. I denne anmeldelsen vil jeg forfølge de sterke følelsene ovenfor tingene.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.