Birgitte Kragh 2003. Til jord skal du blive… Dødens og begravelsens kulturhis­torie i Danmark 1780-1990.
PDF

Hvordan referere

Amundsen, A. B. (2005). Birgitte Kragh 2003. Til jord skal du blive… Dødens og begravelsens kulturhis­torie i Danmark 1780-1990. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(1-2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/387

Sammendrag

Dansk museumsvesen har gjennom mange år vist en betydelig vitalitet når det gjelder å igangsette og opprettholde dokumentasjon av forskning. Noen febrilsk fokusering på såkalt samtidsdokumentasjon - som man har sett tendenser til innenfor svensk og norsk museumsvirksomhet - har det imidlertid ikke vært snakk om. De danske "museumspuljer" har utenfra sett hatt den fordel at de har vokst ut fra interesser ved de ulike museer og museumsmiljøer, og dermed har det blitt en betydelig spredning både tematisk og historisk når det gjelder hva de ulike "puljene" har konsentrert seg om.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.