Tone Hellesund 2003. Kapitler fra singellivets historie
PDF

Hvordan referere

Endsjø, D. Øistein. (2004). Tone Hellesund 2003. Kapitler fra singellivets historie. Tidsskrift for Kulturforskning, 3(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/380

Sammendrag

Tone Hellesund skrev i sin tid en artikkel med den geniale tittelen "Lesbisk, skeiv eller bare kjedelig? Den norske peppermø 1870-1940". Selv om denne oppfølgende boken har fått den mer markedstilpassede tittelen Kapitler fra singellivets historie, har bokens innhold beholdt den samme friskheten, originaliteten og grundigheten. Kapitler fra singellivets historie er en omarbeidelse av Hellesunds doktoravhandling fra 2002 og representerer et nybrottsarbeid både i kjønnsforskningen og i norsk historieskriving. Med utgangspunktet i skiftende forståelse av den ugifte kvinnen på atten- og nittenhundretallet, setter Hellesund et nytt lys på kjønnshistorien.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.