Anders Johansen 2003. Samtalens tynne trå. Skriveerfaringer
PDF

Hvordan referere

Pollan, B. (2004). Anders Johansen 2003. Samtalens tynne trå. Skriveerfaringer. Tidsskrift for Kulturforskning, 3(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/379

Sammendrag

Skriftlige ytringer i bokform er monologenes arena. Det gjelder også Anders Johansens siste bok, Samtalens tynne tråd. Men dette lange essayet som inneholder refleksjoner over skriverfaringer, fungerer faktisk samtidig også som en slags "dialog". Det gjør essayet til en litt spesiell leseropp­levelse. Det er på tide, skriver Johansen, at vi begynner å utveksle erfaringer - om arbeidsvanene våre, skriveredskapene, formuleringsstrevet. Hans egen åpenhet om den slags fremføres uten hastverk i en nærmest hviskende og stillferdig fortrolighet. Forfatteren snakker til sin leser. Hvis det gir mening å hevde at en skriftlig fremstilling har stemme, så er det aktuelt når det gjelder denne boken. Selv om bokens erfaringsreferanse er det å skrive og forskjellen mellom muntlighet og skriftlighet også er ett av mange tema i boken, er formen nærmest muntlig og assosiativ og innimellom småpratende og anekdotisk.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.