Redaksjonelt

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2004). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 3(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/375

Sammendrag

Det er en glede for redaksjonen å kunne ønske velkommen til et nytt nummer av Tidsskrift for kulturforskning. Artiklene i dette nummeret behandler noen av de klassiske temaene for de kulturhistoriske fagene, og de viser samlet noe av spennvidden i de faglige miljøene tidsskriftet springer ut av. To av artiklene er skrevet av danske forskere, slik at dette nummeret også må sies å ha en viss nordisk profil.
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.