Jon Røyne Kyllingstad 2004: Kortskaller og langskaller. Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket
PDF

Hvordan referere

Hylland, O. M. (2004). Jon Røyne Kyllingstad 2004: Kortskaller og langskaller. Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket. Tidsskrift for Kulturforskning, 3(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/374

Sammendrag

Jon Røyne Kyllingstad har omarbeidet hovedoppgaven sin fra 2001 til boken Kortskaller og langskaller: Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket. Bak den omfattende tittelen finnes en godt dokumentert og godt fortalt historie om en utdødd vitenskapsgren som i sin tid hadde stor legitimitet. Om man i tillegg tar i betraktning at det nettopp er en hovedoppgave som ligger bak, er det et ganske imponerende stykke arbeid. Fysisk antro­pologi var den delen av antropologien som kombinerte komparasjon og morfologi i sin innfallsvinkel til mennesket, og som i tillegg kunne legge et historisk perspektiv til denne innfallsvinkelen. Det vil si at den vitenskapelige metoden bestod i en sam­menligning av menneskers fysiologiske form, særlig i forhold til hodets form, og på bakgrunn av denne sammenligningen en dedusering av menneskehetens utvikling. Den fysiske antropologien hadde gjerne i tillegg en normativ slagside, i og med at utviklingens foreløpige høydepunkt bestod av hvite og lyshårede nordeuropeiske menn (av den langskallede typen). De fysiske antropologene befant seg selv gjerne i denne gruppen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.