Ronny Ambjörnsson 2005: Fornavnet mitt er Ronny
PDF

Hvordan referere

Hylland, O. M. (2004). Ronny Ambjörnsson 2005: Fornavnet mitt er Ronny. Tidsskrift for Kulturforskning, 3(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/373

Sammendrag

Med Pax' utgivelse har en svensk klassiker fått norsk språkdrakt. Klassiker er en betegnelse som sjelden benyttes om utgivelser fra 1996, men i dette tilfellet kan det trolig forsvares. Ambjörnssons selvbiografiske essay har blitt en standardhenvisning der man diskuterer fenomenet klassereise.
I ytre omfang er det en beskjeden bok. Over drøyt hundre sider forsøker Ambjörnsson å beskrive sammenhengene mellom hvor han befinner seg og hvor han kommer fra. Boken er også beskjeden i en annen betydning. Ambjörnsson er mer lavmælt enn høyrøstet, mer utprøvende enn bastant konkluderende. På den måten får også Ambjörnssons fremstillingsform preg av å støtte opp under den argumentasjonen han fører. Det tvisyn som preger den klasse­reisende gjør det vanskelig å representere både det bastante, utopiske og sideblindt idealistiske. I en kommentar til sin egen språkføring sier Ambjörnsson at "samtidig" trolig er det mest brukte ordet i hans vokabular. "Samtidig" er nettopp et tvisynt ord; et ord som fanger opp flertydighet og sameksistens.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.