Olea Crøger, 2004. Lilja bære blomster i enge - Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra
PDF

Hvordan referere

Hansen, L. H. (2004). Olea Crøger, 2004. Lilja bære blomster i enge - Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra. Tidsskrift for Kulturforskning, 3(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/372

Sammendrag

Udgiverne Brynjulf Alver, Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem præsen­terer et kildemateriale og et stykke kultur- og kvindehistorie, der både henvender sig til forskere og til sangere.
Bag den poetiske titel gemmer der sig en indviklet historie, som gør denne udgivelse særlig bemærkelsesværdig og værdifuld. Udgivelsen har for så vidt været undervejs i 150 år, men først nu udgives Olea Crøgers folkemindeoptegnelser fra Telemarken i et samlet værk og i hendes eget navn. Olea Crøger er født i 1801 og døde kun 54 år gammel i 1855. Crøgers materiale hører til det ældste af slagsen i Norge, og udgiverne kalder hende for en pioner. Hun var ind­samler og optegner, og hun var sanger og traditionsbærer. Hun førte M.B. Landstad ind i folkeviseverdenen. Hun viste Jørgen Moe, at der fandtes en egen norsk balladetradition, som ikke blot var oversættelser af danske ballader. Og hun åbnede Telemarkens musikalske rigdomme for L.M. Lindeman.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.