Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2005). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(3). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/361

Sammendrag

Dette nummeret av Tidsskrift for kulturforskning speiler tydelig at tidsskriftet har sine røt­ter i den etnologiske og folkloristiske forskningstradisjonen. Her er artikler med så vel historiske som samtidige emner, artiklene tar også opp spørsmål knyttet til kildeplura­lisme og teorimangfold.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.