Nye rammer til glemte kunstverk
PDF

Hvordan referere

Hellang, B. V. (2005). Nye rammer til glemte kunstverk. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/355

Sammendrag

Hanne Weisser begir seg ut på et ambisiøst prosjekt når hun i Folkevisenes fortellinger. Helter, helgener, hverdagens hendelser vil kontekstualisere, analysere og reflektere over bruken av norske folkeviser i formid­lingssammenheng. Det er et arbeid med et i utgangspunktet enormt omfang tekst- og melodimateriale. Ikke desto mindre er det et prosjekt Weisser fullfører, og resultatet er et lett tilgjengelig, kreativt og grensespren­gende verk om et lite utvalg spennende fortellinger som av mange grunner sjelden blir gitt oppmerksomhet.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.