Berit Synøve Thorbjørnsrud (red.) Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge
PDF

Hvordan referere

Telste, K. (2005). Berit Synøve Thorbjørnsrud (red.) Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/354

Sammendrag

Bør likestillingsloven gjelde i religiøse trossamfunn? Skal menn og kvinner ha lik rett til skilsmisse og gjengifte? Gir kjærlighets­ekteskap eller arrangert ekteskap best grunnlag for et varig samliv, og hva med homofiles rett til å inngå partnerskap? Dette er spørsmål som ulike trossamfunn i Norge må ta stilling til. De berører ikke bare religioner som er relativt nye i Norge, som islam eller hinduisme, men kan være vel så kontroversielle for Den norske kirke, Den katolske kirke og ulike kristne trossamfunn.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.