Sølvi Sogner (red.) 2003. I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid
PDF

Hvordan referere

Meurling, B. (2005). Sølvi Sogner (red.) 2003. I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/353

Sammendrag

Norsk familjehistorieforskning är ett relativt nytt fenomen. Tidigare var det framför allt etnologer, antropologer och sociologer som intresserade sig för familjen som forskningsfält. Men under 1970-talet växer den historiska familjeforskningen fram och blir under de kommande decennierna ett vitalt forskningsområde. Det är mot den bakgrunden boken I gode og vonde dagar.  Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid (2003) skall ses.  Boken är en antologi om norsk familjehistoria skriven av en författargrupp bestående av Sølvi Sogner, Hilde Sandvik, Kari Telste, Hanne Marie Johansen och Beate Homlong. Författarna har skrivit ett kapitel var och redaktören, Sølvi Sogner, har skrivit inlednings- och avslutningskapitlet. Boken är tematiskt upplagd, men inom varje kapitel är uppläggningen kronologiskt. Detta har sina för- och nackdelar, men är sannolikt det sätt som det är smidigast att åstadkomma en bok av detta slag på, det vill säga när man är flera författare med olika special­områden.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.