Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Lyngø, I. J. (2005). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 4(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/349

Sammendrag

"Mellom monolog og dialog" kunne vært en mangetydig tittel på denne presentasjonen av de tre artiklene som er å lese i dette nummeret av Tidsskrift for kulturforskning. I de to første artiklene, som begge representerer det stadig voksende forskningsfeltet krigsminnekultur, analyserer forfatterne ulike ytringer knyttet til to ulike minneplasser; tidligere åsteder for henholdsvis massehenrettelser under annen verdenskrig og Holocaust. På bakgrunn av til dels ulike kildetyper og metodologiske strategier, undersøker de begge den sosiale minneproduksjonen rundt de to plassene ut fra dikotomien dialog-monolog.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.