Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Rogan, B. (2014). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 13(4). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/341

Sammendrag

Med dette nummeret runder vi av 2014-årgangen av Tidsskrift for kulturforskning (TfK). Vi beklager en noe forsinket utgivelse i løpet av året, med et dobbeltnummer i juni og to enkeltnumre i henholdsvis desember og januar (2015). Resultatet er likevel en 'normalårgang' med hensyn til omfang.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.