Anne Eriksen 2020. "Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge 1650-1840"
PDF

Hvordan referere

Sæter, G. (2021). Anne Eriksen 2020. "Livets læremester. Historiske kunnskapstradisjoner i Norge 1650-1840". Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2054

Sammendrag

I boka Livets læremester gir Anne Eriksen en imponerende grundig og detaljert presentasjon av historieskriving i Norge i perioden før historie ble et moderne vitenskapsfag. Hun knytter de norske bidragene til europeiske kunnskapstradisjoner og viser hvordan hennes egen fremstilling er forankret i nyere europeisk og nordisk forskning.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Gjertrud Sæter