Palle O. Christiansen, 2019. "En egn bliver til. Magt og mennesker i et sjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag"
PDF

Hvordan referere

Ekman, M. (2021). Palle O. Christiansen, 2019. "En egn bliver til. Magt og mennesker i et sjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag". Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2053

Sammendrag

I norsk kultur- og arkitekturhistorie har adelens og embetsstandens herre- og hovedgårder fått tildelt en beskjeden rolle i forhold til bondens og husmennenes bygninger, og de behandles som adskilte fenomener. Godsdannelser, som forente de forskjellige bygningstypene og deres beboere innenfor ett sosioøkonomisk landbrukssystem, og som har preget deler av det norske landskapet, har fått tilsvarende liten plass i norsk historisk selvforståelse. Av den grunn er Palle O. Christiansens "En egn bliver til. Magt og mennesker i et sjællandsk godsområde fra 1700-tallet til i dag" et svært velkomment bidrag. Boken bidrar ikke bare til å forstå danske agrarhistoriske forhold fra kulturhistoriske, sosialhistoriske og samfunnsgeografiske vinkler. For norske forhold kan boken inspirere til en nyorientering i forskning på de geografiske områder som ble preget av den jordeiende adelen og embetsstanden.
PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Mattias Ekman