Liv Emma Thorsen 2020. "Dyrenes by. Hover, klover og klør i Kristiania 1859-1925"
PDF

Hvordan referere

Druglitrø, T. (2021). Liv Emma Thorsen 2020. "Dyrenes by. Hover, klover og klør i Kristiania 1859-1925". Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2049

Sammendrag

"Hva er en by? Er det bygningene, monumentene, gatene, parkene, fontenene og kloakkene? Eller er det livet i og mellom husene, trafikken, lys som tennes og slukkes, lyden og lukten av kropper i bevegelse, svette, parfyme, møkk og våt pels? Byen er summen av alt dette." (Thorsen 2020, s. 13) Slik begynner Liv Emma Thorsens bok Dyrenes by som handler om dyrenes utslagsgivende rolle for samtidens byliv i 1800-tallsbyen Kristiania og å forme det moderne Oslo. Boka kaster lys på forbindelser og utfordringer som ikke har vært belyst før i norsk historiearbeid. Som Thorsen selv påpeker: "På samme måte som dyrene etter hvert forsvant fra den moderne storbyen og fra hverdagserfaring, forsvant de også fra byhistorien".

PDF
Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Opphavsrett 2021 Tone Druglitrø