Camilla Ruud og Gro Ween (red.) 2019. "En trængslernes Historie". En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen.
Omslag til Tfk 2-2020
PDF

Hvordan referere

Gustavsson, K. (2021). Camilla Ruud og Gro Ween (red.) 2019. "En trængslernes Historie". En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1856

Sammendrag

I studiet av den norska kulturhistorien så som den framträder under andra halvan av 1800-talet och 1900-talets två första decennier är Yngvar Nielsen (1843-1916) en person som förekommer i imponerande många sammanhang. Han agerar som historiker och arkivforskare, professor i geografi, museiföreståndare, kulturhistorisk författare, föreningsgrundare och i politiken. Fenomenet med verksamhet på en lång rad områden avspeglar den vetenskapliga situationen under den här epoken där få personer var verksamma och där en karriär som Nielsens var möjlig. Vid den tid som Nielsen var verksam var Sverige och Norge förenade i union fram till 1905, och därför bör han betraktas inte bara som en aktör inom den norska kulturhistorien utan också i den svenska. Som lärare åt Oscar II:s barn hade han inflytande över den kommande statschefen och bör rimligen ha satt sin prägel på de uppväxande kungliga barnens tankevärld.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.