En fortids- og fremtidsslam til folkloristen som kom ned fra fjellet
Omslag til Tfk 2-2020
PDF

Hvordan referere

Døving, C. A. (2021). En fortids- og fremtidsslam til folkloristen som kom ned fra fjellet. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1847

Sammendrag

Å - jeg vet en seter,
Spekket med herligheter,
Folkloristiske ektheter,
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
All you motherfuckers. Fuck you too:
For Tupac Shakur
Er også kultur!

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.