Ingar Kaldal 2016. Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie
PDF

Hvordan referere

Hauan, M. A. (2020). Ingar Kaldal 2016. Minner som prosesser - i sosial- og kulturhistorie. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1737

Sammendrag

På 189 sider, mellom permer preget av høstlige farger og dødt løv på tørre greiner, leverer Ingar Kaldal en form for grunnbok om minner. Boka, som er totalt fri for illustra­sjoner, har syv sider litteraturliste og tre sider med stikkord. Tittelen Minner som prosesser - i sosial og kulturhistorie gir tydelig retning. Minner er prosesser. Og boka redegjør for forskning og forskningshistorie knyttet til minner, og også om innsamling og bruk av minner.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.