Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius (red.) 2018. Undersökning om de så kallade tattare eller zigeuner, cingari, bohemiens: Deras härkomst lefnadsätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige?
PDF

Hvordan referere

Vie, G. P. (2020). Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius (red.) 2018. Undersökning om de så kallade tattare eller zigeuner, cingari, bohemiens: Deras härkomst lefnadsätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? . Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1736

Sammendrag

Romfolkets opprinnelse og levemåte har vært et tema for folkelivsskildrere og forskere i Europa helt tilbake til 1400-tallet. Fra 1700-tallet kjenner vi flere skrifter og avhandlinger fra nordiske land som diskuterer opprinnelse, levemåte og språk - en periode da interessen for nasjonale særtrekk var økende. I 1780 skrev presten Christfried Ganander en oppgave med tittelen Under­sökning om de så kallade tattare eller zigeuner, cingari, bohemiens: deras härkomst lefnadsätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? Den var et bidrag til en årlig konkurranse til "Kungliga Vitterhets­akademien" i Stockholm, og var skrevet for hånd. Gananders oppgave er skrevet på svensk, med unntak av noen få ord på andre språk. Den finnes bare i ett eksemplar, bevart i Antikvarisk-Topografiska arkivet i Stock­holm. Den består av en tittelside og 34 paragrafer med korte kapittel. Teksten er tett­skrevet, med blekk på begge sider av arkene.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.