Klimaforandring på Oljemuseet
PDF

Hvordan referere

Ruud, L. C., & Thorstensen, E. (2020). Klimaforandring på Oljemuseet. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1735

Sammendrag

I mai åpnet en ny og permanent utstilling, Klima for endring, på Norsk oljemuseum i Stavanger. Å stille ut klimaforandringer er en krevende museal øvelse fordi de finnes overalt og de involverer hele jordas befolkning. Klimaforandringer rommer også dype fortider, kontroversielle nåtider og lang­strakte fremtider. Utstillingers styrke er at de kan gjøre det kompliserte og det som er distansert i tid og rom, mer forståelig. Museer tilgjengeliggjør kunnskap, og idealet om at besøkende skal stimuleres til selvstendig, kritisk refleksjon står sterkt i dagens museumslandskap. Oljemuseets nye utstilling søker å gjøre nettopp dette, ved at den stiller fem viktige spørsmål til de besøkende. Ulike pedagogiske virkemidler og museale grep for involvering tas i bruk for å stimulere i jakten på svar.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.