I skyggen av den gule røyken - Erfaringer med teater og industri
PDF

Hvordan referere

Ursin, T. A. (2020). I skyggen av den gule røyken - Erfaringer med teater og industri. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1734

Sammendrag

Jeg har vært initiativtaker, regissør og forfatter for en lang rekke teateroppsetninger på Grenland Friteater med industri og industriarbeiderkultur som tema. Flere av disse oppsetningene har vært spektakulære utendørsproduksjoner som har vakt oppsikt. Det er mange mennesker som har vært med i dette arbeidet som inspiratorer, medarbeidere, skuespillere, medforfattere, sjåfører, teknikere og så videre. Noen svært få er nevnt her. Når det står "vi" i teksten refererer det seg til de faste medlemmene i Grenland Friteater og prosjektmedarbeiderne i det enkelte forestillingsprosjektet. Det er i hvert fall helt umulig å skille mitt arbeid fra arbeidet i og med Grenland Friteater og de menneskene som har vært med på dette eventyret. 

 

-------- 

Artikkelen er ikke fagfellevurdert.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.