Innledning - Fra industri til industriarv
PDF

Hvordan referere

Birkeland, I., Johannessen, S. F., & Schrumpf, E. (2020). Innledning - Fra industri til industriarv. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1729

Sammendrag

Industrialisering er et vesentlig kjennetegn ved utviklingen av moderne samfunn. Når en rekke områder i dag både beskrives og behandles som postindustrielle, ryddes industrisamfunn inn i en ordnet fortid som omgås, erfares og gjøres bruk av på nye måter. Industriarv utgjør en sentral komponent i slike prosesser. Men endringene som akkompagnerer transformasjon av industri til industriarv varierer og er ofte sammensatte. Ikke minst fordi de vanskelig kan for­stås uten å ta hensyn til de historiske miljøene som industrien selv, ofte på radikalt vis, har bidratt til å skape.

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.