Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Kverndokk, K. (2020). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1728

Sammendrag

Dette nummeret av Tidsskrift for kulturfors­king er det siste som blir gitt ut av den nåværende redaksjonen. Jeg benytter anledningen til å takke for meg, og takke mine supre medredaktører Tone Hellesund, Tove Fjell, Gry Heggli og Janne Werner Olsrud. Takk også til alle artikkelforfattere, anmeldere og fagfeller som har bidratt gjennom disse fire årene. Dette nummeret er et temanummer med tittelen "Fra industri til industriarv". Jeg overlater ordet til temaredaktørene Inger Birkeland, Steffen F. Johannessen og Ellen Schrumpf og redaktørroret til Line Esborg. God lesning! Kyrre Kverndokk Redaktør

PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.