Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius. Romska liv och platser: Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige
PDF

Hvordan referere

Tolgensbakk, I. (2019). Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius. Romska liv och platser: Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1697

Sammendrag

Denne boka er resultatet av et årelangt prosjekt, med oppstart i 2013, som har inkludert mange menneskers arbeid og flere institusjoner. Vi er nok flere som har hørt om prosjektet i ulike sammenhenger, og gledet oss til å lese mer. Det har endt i en monografi der seks tematisk atskilte, kronologisk ordna kapitler forteller historien til svenske romer i Stockholmsområdet basert på de aktuelle menneskene sine egne opplysninger, og i stor grad med deres egne ord. Boka bygger på et variert empirisk materiale: kart, fotografier, offentlige arkiv og nyhetsreportasjer, men framfor alt på livshistoriske intervjuer med svenske rom. Boka danner et mangefasettert bilde av livsvilkår for en utsatt minoritet i og omkring 1900-tallets Stockholm og vil være interessant for mange. Den skildrer menneskerettskamp så vel som lokalhistorie, hverdagsliv og familiehistorie på en levende og opplysende måte. Selv om forfatterne er forskere og har et forskerperspektiv på materialet sitt, lar de ikke teori og metode stå i veien for den levende fortellingen.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.