Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Kverndokk, K. (2019). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1688

Sammendrag

I boken Vi mennesker: Fra en antropologs reise fra 2008 skriver Fredrik Barth: "Vi mennesker lever de mest mangfoldige liv. […] Men paradoksalt nok synes mennesker alle steder at deres måte å se tingene på er den eneste naturlige og riktige for mennesker, og at andre måter er forkastelige eller feilaktige. For hvert menneske lever egosentrisk forankret i sitt historiske øyeblikk, i sitt samfunn og sitt fysiske miljø, kort sagt: lukket inne i en boble av sin erfarte virkelighet og sin kunnskap." Barth argumenterer for at det antropologiske prosjektet er å undersøke ulike måter å være mennesker på. For Barth var det å bli kjent med ulike livsformer og verdensbilder det han kalte en bevissthetsutvidelse, som kunne legge grunnen for et rikere menneskeliv og livsutfoldelse.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.