Eirik Kristoffersen 2017. Kampen om folkeminnesamlingen. Da folkeminnene ble et forskningsfelt og folket krevde dem tilbake
PDF

Hvordan referere

Baklid, H. (2019). Eirik Kristoffersen 2017. Kampen om folkeminnesamlingen. Da folkeminnene ble et forskningsfelt og folket krevde dem tilbake. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1609

Sammendrag

I de seinere år er det lagt ned et verdifullt arbeid for å aktualisere og fokusere på arkivmaterialet i Norsk Folkeminnesamling i forskningssammenheng. Arkivet er en bæ­r­en­de søyle når det gjelder å ivareta vår nasjonale immaterielle kulturarv. Allerede i 2011 utga en krets av medarbeidere på faget Kulturhistorie ved Universitetet i Oslo boka Or gamalt - nye perspektiver på folke­minner. Idéen bak boka var at samtlige artikler skulle hente kildemateriale fra Norsk Folkeminne­samling. Arbeidet med å rette søkelyset på verdien av Norsk Folke­minne­samling, har nå resultert i en studie der hovedfokuset er på opprettelsen av arkivet og den såkalte desentraliseringsstriden. Boka er skrevet av kulturhistorikeren og museumsmannen Eirik Kristoffersen. Det er meget fortjenestefullt at forfatteren har skrevet denne institusjonshistorien, og han har med det levert et sentralt bidrag til faghistorien. Mye av det stoffet han frambringer har vært lite kjent tidligere.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.