Karin Strand 2016. Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingstryck
PDF

Hvordan referere

Warberg, S. (2019). Karin Strand 2016. Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingstryck. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1607

Sammendrag

Skillingstrykk var lenge marginalisert i den nordiske litteratur- og medieforskningen, men den akademiske interessen for dem er økende i både Sverige og Norge. Tilfanget er stort og har lang historisk utstrekning, fra 1500-tallets midte og frem til 1950-årene. Tekstene deler en gjenkjennelig form og et særegent sirkuleringskretsløp, som korte, kortlevde tekster trykket på billig papir og solgt for en lav pengesum. Skillingstrykkene tilbød nyheter, underholdning og politikk i form av som regel sangbare tekster. Ifølge Karin Strand skjuler den for oss til dels fremmede formen et innhold og en funksjon som har likheter med flere av nåtidens sosiale medier, som populære kanaler for underholdning, opinionsdannelse, nyhetsformidling og skandaleavsløring.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.