Søren Christensen, Tine Damsholt, Astrid P. Jespersen, Signe Mellemgaard og Marie Sandberg 2017. Kultur som praksis. Etnologiske perspektiver på individualitet og fællesskap, kultur og historie
PDF

Hvordan referere

Meland, I. (2019). Søren Christensen, Tine Damsholt, Astrid P. Jespersen, Signe Mellemgaard og Marie Sandberg 2017. Kultur som praksis. Etnologiske perspektiver på individualitet og fællesskap, kultur og historie. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1606

Sammendrag

Boka har i alt fem kapittel, forfatta av fire etnologar frå Københavns Universitet og ein idéhistorikar frå Aarhus (Christensen). Problemsituasjonen og formålet med boka gjer innleiinga greie for. Det blir gjort med utgangspunkt i snakket "om en ny samfundsepoke kaldet det 'postfaktuelle samfund'", som "knytter an til et opgør med magteliten, ekspetvældet og en generel mistro til kendsgerninger, herunder især videnskapelige" (s. 7), og dei problema som knyter seg til ulike former for konstruktivisme.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.