Karin Salomonsson (red.) 2018. Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse
PDF

Hvordan referere

Rogan, B. (2019). Karin Salomonsson (red.) 2018. Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1605

Sammendrag

En blodfersk bok om materialitet av svenske etnologer skaper forventninger. Hoved­redaktør Karin Salomonsson har skrevet innledningen til antologien, der hun pre­senterer bokens målsetting om å studere hvordan hverdagslivets mer eller mindre ureflekterte handlinger kan synliggjøre sosiale og kulturelle forpliktelser, maktordninger, følelser, krav og privilegier omkring eierskap, eiendeler og fordeling.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.