M.B. Landstad 2017. Norske Folkeviser. Ny utgave redigert av Herleik Baklid, med innledning av Ørnulf Hodne
PDF

Hvordan referere

Sem, L. H. (2019). M.B. Landstad 2017. Norske Folkeviser. Ny utgave redigert av Herleik Baklid, med innledning av Ørnulf Hodne. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1603

Sammendrag

Nasjonalt Landstadsenter har i si planlagte utgjeving av skriftene til Magnus Brostrup Landstad i 15 bind kommi med ei nyutgjeving av det verket som framfor alle andre har sikra honom ein plass i litteraturhistoria og folkloristikken: Norske Folkeviser. Verket sjølv skulle ikkje trenge nokon presentasjon, dette vil vere kjent nok frå før. Da presten og salmediktaren la denne samlinga ut for publikum for fyrste gong i 1853, var det ein grunnstein for norsk folkloristikk og nasjonalkultur han la ned. Landstads utgjeving tende ei interesse for folkeviser hjå både lekmann og lærd, og antyda visse rammer for korleis visene skulle lesast, samlast og gjevast ut. At desse rammene dels blei brotne, dels misforstått av dei som kom etter, er ei anna sak. Seinare er boka gjevi ut i opptrykk og faksimileutgåver.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.