"Ein lut av det nære levande livet". Tradisjon, tradisjonselementer og tradi­sjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947
PDF

Hvordan referere

Resløkken, Åmund N. (2019). "Ein lut av det nære levande livet". Tradisjon, tradisjonselementer og tradi­sjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1602

Sammendrag

Ord og sed, som jeg undersøker i min avhandling, var en spørrelisteserie for innsamling av folketradisjon som ble utgitt som tidsskrifter i årlig numre fra 1934-1947. Tidsskriftet kom ut i til sammen 10 nummer, årlig fra 1934-1942, og ett i 1947 som samlet alle spørrelistene utgitt under de siste krigsårene. Etter 1947 gikk tidsskriftet over til å bli Norveg, som hadde undertittelen ny serie av Ord og sed hvor det fram til 1958 i tillegg finnes 8 spørrelister i Ord og sed-serien. Ord og sed inneholder primært spørrelister og noen få artikler. Spørrelistene har ofte lange innledninger, som forklarer tema, og følger opp med detaljerte og ofte ledende spørsmål, gjerne med eksempler. I min avhandling har jeg først og fremst forholdt meg til de 10 tidsskriftutgivelsene av Ord og sed, fra 1934-1947.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.