Redaksjonelt
PDF

Hvordan referere

Kverndokk, K. (2019). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, (2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1598

Sammendrag

Dette nummeret av Tidsskrift for kulturforskning inneholder tre artikler som tilsyne­latende er svært forskjellige, både hva gjelder analyse og tema. Likevel er det noen klare fellestrekk ved dem. Alle tre handler om hvordan fortiden fremtrer i nåtiden gjennom praksiser knyttet til kulturminner, kulturarv og tradisjon.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.