Teemu Ryymin (red.). 2017. Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945
PDF

Hvordan referere

Forrás, P. (2018). Teemu Ryymin (red.). 2017. Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1544

Sammendrag

Til lesere med dårlig tid kan det med en gang sies at konklusjonene i artikkelsamlingen Historie og politikk er at fortellinger om fortiden finnes i norsk politikkutforming etter 1945, og at de fortelles som historier om utvikling. Utviklings­for­tellingenes politiske rolle består først å fremst i at de inngår i måten politiske problemer og utfordringer blir formulert. En henvender seg til fortiden for å formulere "utviklingens krav" på ulike slags politiske saksfelt, for slik å kunne stille diagnoser om hva som hindrer en fortsatt utvikling på feltet i fremtiden. Ingen av disse konklusjonene - verken den konstaterende om at det faktisk finnes fortellinger om fortiden i politikken, eller den fortolkende om at det er fortellinger om utvikling - er særlig oppsiktsvekkende. Det som er nytt, slik det står i artikkelsamlingens innledningskapittel, er at to historiografiske felt, historiebruk og politiske historie, bringes sammen, og at det gjøres en detaljert empirisk utforskning av problematikken på et bredt spekter av politikkområder. Mens det finnes ganske omfattende forskning på historiebruk, har det hittil vært sparsomt med forskning på politisk historiebruk i betydningen parlamentarisk politisk historiebruk. Dette er i alle fall en av grunnene som anføres for at en slik artikkelsamling har blitt utarbeidet av historikermiljøet rundt AHKR ved Uni­versitetet i Bergen. Den består av i alt elleve artikler, pluss ett innledningskapittel og en konklusjon.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.