Odd S. Lovoll 2016. Den Lange Overfarten: Tidlig norsk utvandring til Amerika
PDF

Hvordan referere

Djupedal, K. (2018). Odd S. Lovoll 2016. Den Lange Overfarten: Tidlig norsk utvandring til Amerika. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1543

Sammendrag

Den lange overfarten er den autoriserte norske oversettelsen av boka Across the Deep Blue Sea publisert av Minnesota Historical Press i 2015. Boka er den seneste i den livslange rekken av publikasjoner om den norske utvandringen til Amerika, forfattet av Odd Sverre Lovoll, nestoren blant forskere på temaet. Boka omtaler et lite kjent kapittel i norsk utvandringshistorie; den norske utvandringen gjennom Canada i tiden mellom 1825 og 1874.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.