Maryam Adjam 2017. Minnesspår. Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt.
PDF

Hvordan referere

Frykman, J. (2018). Maryam Adjam 2017. Minnesspår. Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt. Tidsskrift for Kulturforskning, (1). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1541

Sammendrag

Sverige var i likhet med andra länder runt Östersjön mottagarland för tusentals människor från Estland som flydde undan Röda armén under slutet av andra världskriget. Mer än sextio år senare möter etnologen Maryam Adjam några av de kvarlevande och deras släktingar. I boken beskriver hon hur hon tillbringat nästan ett halvt decennium i sällskap med 14 nyckelpersoner, inte så mycket för att lyssna till de efterhand ganska väldokumenterade berättelserna om umbäranden och förlusten av hem och familj. Hon slår följe med dem när de återvänder till Estland för att studera vad som händer när narrationen möter platser och miljöer personerna en gång lämnat.
PDF
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.